หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญ นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2/2563
ขอเชิญ นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-19 10:18:33

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ขอเชิญ นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน  ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563

ได้ทางลิงค์ แบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์ (ระดับหน่วยงาน) https://forms.gle/e1PPQg2TUYa88BzN6