หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรมวอล์คแรลลี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-19 10:20:53

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 8 สิงหาคม 2563 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสังคมวัฒนธรรมรวมใจ โดยจัดกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยนำชมและศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของตำหนักต่างๆ เช่นพิพิทธภัณฑ์อาคารสานสุธานภดล เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม....pdf