หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับประกาศนียบัตร ผ่าน "การสอบวัดความรู้ความสามารถในมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)"
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับประกาศนียบัตร ผ่าน "การสอบวัดความรู้ความสามารถในมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-17 15:53:54


นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับประกาศนียบัตร ผ่าน "การสอบวัดความรู้ความสามารถในมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)"

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร "การสอบวัดความรู้ความสามารถในมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์ ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 27 คน ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตร ในระดับ (level) 2 ทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ นายนวธร ไชยรัตน์, นางสาวกาญจนาสักทอง และนายสุเมธ ฉัตรกรวงษ์ โดยมี อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง ร่วมเข้าแสดงความยินดีกับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     สำหรับประกาศนียบัตรการสอบวัดความรู้ความสามารถในมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นการรับรองความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และด้านโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูปที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม....pdf