หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีในพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีในพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-12-12 10:00:45


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีในพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต

          วันที่ 7 ธันวาคม 2561  ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์และ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีในพิธีพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร ณ ห้องประชุมสถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์การศึกษาวัดธรรมมงคล โดยในปีการศึกษานี้มีพระบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สำเร็จการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 55 ราย

อ่านเพิ่มเติม.....pdf