หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรชี้เเจงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรชี้เเจงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2563 13:37:12

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรชี้เเจงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

            13 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายแนวทางการปรับปรุงขบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อยกระดับและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf