หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-27 09:21:05

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

          12 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ศศิธรเสาวภา คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เวียนมาครบวาระหนึ่งในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf