หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลสอบ SSRU-TEP สายวิชาการสูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลสอบ SSRU-TEP สายวิชาการสูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-27 09:22:36

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลสอบ SSRU-TEP สายวิชาการสูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2563

           12 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ผลการสอบ SSRU-TEP สูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในสายวิชาการมีคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ได้เเก่  อาจารย์ James Eugene Harris, อาจารย์ Guillaume Langlois, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิมา หวังสมโชค, และอาจารย์พงศกร กิ่งสุวรรณกุล เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf