หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-12-20 10:27:20


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          14 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพรโสภณ โดยมีอาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ใช้ทักษะทางปัญญาด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานกิจกรรมนิสิตนักษาในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม.....pdf