หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการ "การพัฒนาหัวข้อวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ "การพัฒนาหัวข้อวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-23 14:44:59

โครงการ "การพัฒนาหัวข้อวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมโครงการการผลักดันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ "การพัฒนาหัวข้อวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย” เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ บรรยากาศการอบรมสนุกสนาน ได้ความรู้พร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวทำให้เข้าใจได้ง่าย และจุดประกายงานวิจัยให้แก่นักศึกษา แนวคิดในการพัฒนาหัวข้อวิจัยของตน รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจและข้อระมัดระวังในการทำงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม....pdf