หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการ English Brush up สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ English Brush up สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-17 13:03:33

โครงการ English Brush up สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ English Brush up (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Hangouts Meet) ให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับอุดมศึกษาและปรับความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยมี คุณสุรีพร อินทร์เมือง เจ้าของเพจ Kru Whan : English On Air ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf