หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-17 13:02:13

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Hangouts Meet) โดยมี ผศ.วิชุดา ขุนหนู หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษและคณาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมพบปะนักศึกษา แนะนำข้อมูลหลักสูตร การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการทำความรู้จักกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาใหม่ และยังได้รับเกียรติจาก อ.ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ให้การแนะนำการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G Suite ให้กับนักศึกษานักครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf