หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ TOEIC
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ TOEIC

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-17 13:04:43

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ TOEIC 

     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ TOEIC (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Hangouts Meet) ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ TOEIC ให้ความรู้และเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำข้อสอบ TOEIC โดยมี คุณวีรภัทร ผลสมบูรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf