หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-17 13:05:48

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ของสาขา ร่วมในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อแนะนำข้อมูลหลักสูตร การจัดเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษา โดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Hangouts Meet

อ่านเพิ่มเติม....pdf