หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองคลัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2563 10:30:01

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองคลัง       

         เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf