หน้าหลัก > ข่าว > > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมสืบสานต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมสืบสานต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-23 14:35:35

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมสืบสานต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง

          วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยทีมวิศวกรสังคม นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการพัฒนา ลงพื้นที่ชุมชน แฟลตสิริสาสน์ เขตดุสิต กทม. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต รวมถึงระดมความคิด ร่วมเรียนรู้ และวางแผนร่วมกันกับครัวเรือนชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ดุสิตแบรนด์ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf