หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-23 09:46:13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal”

          วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 โดยบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการสอบวัดความรู้จากการอบรมฯครั้งนี้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf