หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 ธันวาคม 2563 14:42:39

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ นักวิชาการและวิทยากรอิสระ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โดยการรับฟังบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน เพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต บรรยากาศในการอบรมสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม พร้อมแนวคิดในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และฝึกให้ตนเองเป็นคนคิดบวก อีกทั้งทำให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 

อ่านเพิ่มเติม....pdf