หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-22 12:37:52


แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“มีวันนี้ได้เพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ทุกท่าน ที่นี่คือรากฐานและบันไดสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง ภูมิใจในสถาบันแห่งนี้และดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆต่อไปค่ะ”

อ.อิทธิวดี อึ้งรัศมี (อ.บุ๋ม)

รหัสชั้นปีที่เข้าศึกษา 39

ปีที่สำเร็จการศึกษา  2543

ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอกชน

ตำแหน่งงานที่ผ่านมา

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล