หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 ตุลาคม 2563 09:34:33

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563 

          วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญร่วมพิจารณาในเรื่องการขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน) และการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและแผนพัมนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม....pdf