หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-04-25 15:36:51


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562

          19 เมษายน 2562  ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  เพื่อเตรียมความพร้อมการนำนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ จากการได้รับรางวัลบทความดีเยี่ยมด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยราชภัฏสวนสุนัน และร่วมพิจารณาร่างกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf