หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วางแนวทางการบริหารงานร่วมกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วางแนวทางการบริหารงานร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-16 16:22:16

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วางแนวทางการบริหารงานร่วมกัน

          21 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกับผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา   รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และคณาจารย์ เพื่อหารือและวางแนวทางการดำเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานในการโอนย้ายหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของสองหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf