หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-27 10:52:25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

          21 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่  4 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่

           ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คุณวนิดา  02 160 1285

          คุณเอมอร 02 160 1282

          ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์  096 881 7165

 หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/MTIHMSSRU

อ่านเพิ่มเติม....pdf