หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายบริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-27 10:56:19

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

          21 ตุลาคม 2563 นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อติดตามการดำเนิน และรับฟังอุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานของแต่ละบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆของคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf