หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ“การพัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรในสื่อสิ่งพิมพ์”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ“การพัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรในสื่อสิ่งพิมพ์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-16 16:25:44

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ“การพัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรในสื่อสิ่งพิมพ์”

          วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรในสื่อสิ่งพิมพ์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญญานี จงทวีพรมงคง บรรณาธิการสำนักพิมพ์รักคุณและผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์อักษรไทยและต่างประเทศ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โดยการรับฟังบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านงานบรรณาธิการในสื่อสิ่งพิมพ์ การพิสูจน์อักษร รวมถึงวิธีการเขียนนวนิยาย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf