หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการรับขวัญสิงห์เเละพิธีบายศรีสู่ขวัญ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์
โครงการรับขวัญสิงห์เเละพิธีบายศรีสู่ขวัญ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-01-04 13:25:46

โครงการรับขวัญสิงห์เเละพิธีบายศรีสู่ขวัญ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์

          วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการรับขวัญสิงห์และบายศรีสู่ขวัญ ครั้งที่ 10 ขึ้น ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกิจกรรมประเพณีของสาขา และการประดับเข็มสิงห์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งถือเป็นการแสดงออกซึ่งการเป็นนักศึกษาของแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม....pdf