หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมส่งมอบงาน สานต่องานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมส่งมอบงาน สานต่องานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-04-09 15:44:20


ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมส่งมอบงาน สานต่องานวิจัยและบริการวิชาการ

    22 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แทนอาจารย์มัทญา พัชนี ซึ่งครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อส่งมอบงาน และสานต่อการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และมหาวิทยาลัย ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf