หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-03 12:33:48


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ

นางสาวกุลกนก บุญโกศล และ นายปวริศร ไชยนา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 "ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาคารครุสรรพสิทธิ์ โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี และอาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการเขียนบทความ

อ่านเพิ่มเติม....pdf