หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอบทความวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๓
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอบทความวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๓

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-04-26 13:41:12


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอบทความวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๓

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐภรณ์ ผลพฤกษา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำเสนอบทความวิจัยในหัวข้อ "วัจนกรรมในบทเพลงจากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ำหลวง" โดยมีอาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๓ "ภาษา สังคมและคนในยุคดิจิตอล (๔.๐)" เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรพีพรรณฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf