หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนกรอบภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนกรอบภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
01 กรกฏาคม 2563 16:03:58


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนกรอบภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

     23 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.ปราณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงการทบทวนและการรายงานกรอบภาระงาน (Job Description) ของบุคลากรให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม....pdf