หน้าหลัก > ข่าว > > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-29 15:43:33

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ 

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญร่วมเป็นคณะกรรมการและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม....pdf