หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 มกราคม 2564 13:14:42

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ บูรณสันติ (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการรับฟังบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นหางาน ระบบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใส่หน้ากากอนามัย และมีบริการแอลกอฮอล์เจลอยู่ตลอดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

อ่านเพิ่มเติม....pdf