หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
01 มิถุนายน 2563 16:29:47


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563

22 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาของคณะ ร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญร่วมพิจารณาในเรื่อง การขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 (นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน)

อ่านเพิ่มเติม....pdf