หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-05 13:10:46

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          24 กันยายน 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม และนายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf