หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการสัมมนาหัวข้อ “MICE Tourism เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal”สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
โครงการสัมมนาหัวข้อ “MICE Tourism เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal”สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-03 09:35:23

โครงการสัมมนาหัวข้อ “MICE Tourism เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal”สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “MICE Tourism เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีอาจารย์ ดร. รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา เป็นประธานเปิดงาน และคุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และระบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live

          สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีอาจารย์ กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดงานสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมสัมมนา ถึงข้อแตกต่าง ระหว่าง MICE & Tourism ในสถานการณ์ และเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันจนถึงอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf