หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-07 18:43:01

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2563 

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2563 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญร่วมพิจารณาในเรื่องการขออนุมัติผลการเรียน (นักศึกษาทุกประเภท) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม....pdf