หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ร่วมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผสมกับออนไลน์ (SSRU Next)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ร่วมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผสมกับออนไลน์ (SSRU Next)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-01 16:34:03


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ร่วมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผสมกับออนไลน์ (SSRU Next)

     26 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ (วาระพิเศษ) โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาของคณะ ร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระร่วมพิจารณาในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนผสมกับออนไลน์ (SSRU Next) ที่คณะจะดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf