หน้าหลัก > ข่าว > > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 กรกฏาคม 2563 11:37:38

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล

     วันที่ 24 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์แผนงานพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล โดยมี พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม....pdf