หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-13 16:14:35

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          30 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานในทางด้านภาษาญี่ปุ่น และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก บริษัท เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จํากัด มาให้ความรู้และข้อแนะนำในการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานจากคนญี่ปุ่น เเก่นักศึกษา ณ ประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...pdf