หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในหัวข้อ "แนะนำอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX)"
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในหัวข้อ "แนะนำอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX)"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-03 11:57:54

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในหัวข้อ "แนะนำอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX)"

          วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จัดโครงการสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในหัวข้อ "แนะนำอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX)" โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฎา เฉลิมสุข (นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย) มาเป็นวิทยากรเพิ่มทักษะความรู้ (Up-Skills) ของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกงานและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และด้านสารสนเทศศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf