หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-05-13 10:08:45


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางสาวศุภากร ภวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด 10 ทีม โดยจัดแบ่งกลุ่มการประกวดโครงงาน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์, กลุ่มคอมพิวเตอร์, กลุ่มเคมี, กลุ่มชีววิทยา, กลุ่มฟิสิกส์ และกลุ่มสถิติประยุกต์
     สำหรับการประกวดโครงงานวิจัยในครั้งนี้ นางสาวศุภากร ภวัง ผ่านการคัดเลือกในกลุ่มคอมพิวเตอร์ ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องโยคะอาสนะ “The Development of Instructional Media by Augmented Reality on Asana Yoga” (AR Yoga Application) และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท มาครอง

อ่านเพิ่มเติม....pdf