หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-05 13:01:04


ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผ่านลิงค์ https://forms.gle/PmnPYzteeuiKTZVU8 หรือสแกน Qr code
ได้ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓