หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-05 13:33:42

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมตอบแบบสอบถามถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านทางลิ้งค์ https://forms.gle/rhTUJpeJYfMAcy1A7 หรือสแกน Qr code ได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2563