หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-02 15:38:49


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5/2562

     29 สิงหาคม 2562  ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องการชี้แจงรูปแบบการจัด ประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในด้านเกณฑ์การให้รางวัลบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ ซึ่งการประชุมวิชาการฯในครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf