หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเเสดงมุทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเเสดงมุทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-17 09:35:44

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเเสดงมุทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

          วันที่ 29 กันยายน 2563 คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงาน“คนดีศรีสุนันทา’63” เพื่อแสดงมิทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม และนายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี

          ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวอำนวยพร และรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวมุทิตาจิต และอำนวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีประชาคมสวนสุนันสทาเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้สร้างคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ไว้อย่างมากมาย โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf