หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-17 09:54:12


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแห่งที่ 21 ของการเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี คณะวิทยากรกฎหมายโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ได้แก่ นายธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายศุภวุฒิ ปาติมานนท์ ทนายความ นางสาวนริษา กาบตุ้ม นักวิชาการอิสระ นางสาวริทธิ์ษา เทพชมพู นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวอรกช มีเมฆ นางสาวอาริสา ดีเหนี่ยง นางสาวจิรัชยา ภูชงค์ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมรับเสด็จ และกราบทูลรายงานการดำเนินงานของการให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ผู้ต้องขัง การจัดทำคู่มือการให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Cr. ภาพและข้อมูลจากโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

อ่านเพิ่มเติม....pdf