หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08 กันยายน 2563 14:11:21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          31 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุมนิภานภดล และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รูปแบบใหม่) ที่จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม....pdf