หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับเงินเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับเงินเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-10 15:54:40


ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับเงินเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ประเภทรับเงินสดไม่มีเลขบัญชีธนาคาร และนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 1/2563 ที่สมัครเรียนในรอบที่ 1 (Portfolio) 

นักศึกษาต้องเป็นผู้รับเงินเองเท่านั้น

เอกสารการรับเงิน

  •          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  •          -  รับรองสำเนาถูกต้อง / เลขประจำตัวนักศึกษา / เบอร์โทรศัพท์

รับได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 63 - 7 สิงหาคม 2563  เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น.

ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf