หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-10 15:53:06

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2563

        วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2563 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม....pdf