หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-08 14:13:46

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 28 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ และในโอกาสเดียวกันยังได้นำคณะฯเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf