หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-08 14:10:09

โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ดร.อาริยา  ภู่ระหงษ์ จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม....pdf